Kennisgebieden

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) heeft expertise in huis
om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van
kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen,
indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend
kwaliteitsbeleid. Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van
ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid voor medisch-specialistische zorg kent verschillende instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen, nascholing, kwaliteitsvisitaties of monitoring van zorg met kwaliteitsindicatoren.

Het Kennisinstituut helpt wetenschappelijke verenigingen om deze...

Implementatie

Eén van de fases van de kwaliteitscyclus is het toepassen en gebruiken van kwaliteitsinstrumenten. Door kennis te duiden, samen te vatten in bijvoorbeeld richtlijnen helpen we de medisch specialisten te werken volgens de laatste stand van de wetenschap en praktijk. Na het...

Patientenparticipatie

Het Kennisforum ‘Patiëntenparticipatie’ van het Kennisinstituut werkt aan instrumenten die een impuls geven aan patiëntgerichte zorg. Bijvoorbeeld door de patiënt als partner te betrekken bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen.

Maar ook door samen...

Zorgevaluatie

Internationaal onderzoek laat zien dat bij ongeveer de helft van de medische behandelingen een sluitende wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Hiermee kan het klinisch handelen onderbouwd...

Richtlijnen

Medisch-specialistische richtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming en dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie.

Het Kennisinstituut begeleidt wetenschappelijke...

Kwaliteitsmeting en kwaliteitsvisitatie

Kwaliteitsmeting en kwaliteitsvisitatie vormen essentiële schakels in de kwaliteitscyclus en zijn daarmee een randvoorwaarde voor effectief geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Door deze instrumenten op de juiste manier toe te passen, kunt u kwaliteit van zorg inzichtelijk maken en...