Subsidiemogelijkheden

In de afgelopen jaren zijn er drie programma’s geweest die zorgevaluatie onderzoek mogelijk hebben gemaakt:

  • Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ);
  • Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda (K&D agenda);
  • Leading the Change.

Deze programma’s zijn afgesloten en u kunt daarom niet meer in aanmerking komen voor deze subsidie. Op dit moment kunt u bij de volgende organisaties subsidie aanvragen:

  • Doelmatigheidsonderzoek - Open ronde 2020 (ZonMw), onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies is inmiddels gesloten (deadline was 18 september 2018).  Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.  
  • Goed Gebruik Geneesmiddelen – Open ronde 8 (ZonMw), voor het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen is inmiddels gesloten (deadline was 25 september 2018). Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.
  • BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials)

Een programma voor zorgevaluatie onderzoek waarbij samengewerkt moet worden met centra uit België, waarbij minimaal één centrum Frans en één centrum Vlaams spreekt. Studies waarbij twee behandelopties worden vergeleken en die al in gebruik zijn in de klinische praktijk voor een indicatie, komen hiervoor in aanmerking. Meer informatie over deze call.

Dit is niet specifiek voor zorgevaluatie, maar voor alle soorten wetenschappelijk onderzoek.

Informatiebijeenkomst aankomende subsidierondes ZonMw

Jaarlijks organiseren de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden of diegenen die overwegen om een aanvraag in te dienen. Er was een informatiebijeenkomst op donderdag 28 juni 2018. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Abonneer u dan hier gratis op nieuwsbrieven van ZonMw. Hierin worden ook nieuwe subsidierondes aangekondigd.