Subsidiemogelijkheden

In de afgelopen jaren zijn er drie programma’s geweest die zorgevaluatie onderzoek mogelijk hebben gemaakt:

  • Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ);
  • Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda (K&D agenda);
  • Leading the Change.

Deze programma’s zijn afgesloten en u kunt daarom niet meer in aanmerking komen voor deze subsidie. Op dit moment kunt u bij de volgende organisaties subsidie aanvragen:

  • Doelmatigheidsonderzoek - Open ronde 2021 (ZonMw), onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies is inmiddels gesloten (deadline was 12 september 2019).  Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.  
  • Goed Gebruik Geneesmiddelen - Open ronde 9 (ZonMw), voor het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen is inmiddels gesloten (deadline was 17 september 2019). Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.
  • Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)  - Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen en gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland met ZonMw als strategisch partner. Eén van de onderdelen van het programma is ‘de vraagstukken evalueren die ertoe doen’. De oproep voor de subsidieronde voor Evaluatieonderzoek ZE&GG is hier te vinden. De vastgestelde thema’s zijn ‘diagnostiek’ en ‘follow-up/nazorg’.
  • Subsidieregeling Veelbelovende Zorg - Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. 
  • Collectebusfondsen, bijvoorbeeld:

Dit is niet specifiek voor zorgevaluatie, maar voor alle soorten wetenschappelijk onderzoek.

  • Budget van de Nationale Wetenschapsagenda – dit budget vanuit het ministerie van OCW is bestemd voor fundamenteel onderzoek, voor toegepast en voor praktijkgericht onderzoek om de gehele kennisketen te betrekken. 

Informatiebijeenkomst aankomende subsidierondes ZonMw

Jaarlijks organiseren de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw een informatiebijeenkomst over de aankomende subsidierondes. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden of diegenen die overwegen om een aanvraag in te dienen. Er was een informatiebijeenkomst op donderdag 6 juni 2019. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Abonneer u dan hier gratis op nieuwsbrieven van ZonMw. Hierin worden ook nieuwe subsidierondes aangekondigd.