Subsidiemogelijkheden

In de afgelopen jaren zijn er drie programma’s geweest die zorgevaluatie onderzoek mogelijk hebben gemaakt:

  • Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ);
  • Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda (K&D agenda);
  • Leading the Change.

Deze programma’s zijn afgesloten en u kunt daarom niet meer in aanmerking komen voor deze subsidie. Op dit moment kunt u bij de volgende organisaties subsidie aanvragen:

  • Doelmatigheidsonderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) - Het gaat om stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden binnen de open rondes van beide programma’s. Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.  
  • Goed Gebruik Geneesmiddelen - Open ronde 10 (ZonMw), voor het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.
  • Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)  - Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen en gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland met ZonMw als strategisch partner. Eén van de onderdelen van het programma is ‘de vraagstukken evalueren die ertoe doen’. De oproep voor de subsidieronde voor Evaluatieonderzoek ZE&GG is inmiddels gesloten. Meer informatie over dit programma kunt u hier vinden.
  • Subsidieregeling Veelbelovende Zorg - Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. 
  • BeNeFIT - Het doel van BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is dat Belgische en Nederlandse ziekenhuizen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. In oktober 2020 zullen het KCE en ZonMw een nieuwe oproep tot studievoorstellen lanceren. Meer informatie kunt u hier vinden.
  • Collectebusfondsen, bijvoorbeeld:

Dit is niet specifiek voor zorgevaluatie, maar voor alle soorten wetenschappelijk onderzoek.

  • Budget van de Nationale Wetenschapsagenda – dit budget vanuit het ministerie van OCW is bestemd voor fundamenteel onderzoek, voor toegepast en voor praktijkgericht onderzoek om de gehele kennisketen te betrekken. 

Nieuwsbrief ZonMw

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Abonneer u dan hier gratis op nieuwsbrieven van ZonMw. Hierin worden ook nieuwe subsidierondes aangekondigd.