Patiëntenparticipatie

Het Kennisforum ‘Patiëntenparticipatie’ van het Kennisinstituut werkt aan instrumenten die een impuls geven aan patiëntgerichte zorg. Bijvoorbeeld door de patiënt als partner te betrekken bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen.

Maar ook door samen met de patiënt hulpmiddelen te ontwikkelen die de patiënt in staat stellen om samen met de arts een goede beslissing te kunnen maken over passende zorg. Denk aan instrumenten die de besluitvorming ondersteunen, of betrouwbare patiënteninformatie. Een actieve participatie van patiënten is essentieel om patiëntgerichte zorg te kunnen bieden en kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisforum ‘Patiëntenparticipatie’ kan u adviseren hoe u de input van patiënten kunt gebruiken bij het ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het ontwikkelen van instrumenten die patiëntgerichte zorg bevorderen. Momenteel werken wij aan de volgende activiteiten:

  • Patiëntenparticipatie in kwaliteitsstandaarden: Adviseurs van het Kennisinstituut stelden in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een werkwijze op, waarmee input van patiënten op een betere manier kan worden meegenomen bij richtlijnontwikkeling. Hiermee kunnen wetenschappelijke verenigingen de kwaliteit van bijvoorbeeld richtlijnen verder verbeteren. Deze werkwijze is door het Kennisforum samen met de Patiëntenfederatie Nederland geëvalueerd en verder doorontwikkeld.
  • Consultkaarten: hulp bij een weloverwogen beslissing: Het Kennisinstituut werkt in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen samen met de Patiëntenfederatie Nederland aan de ontwikkeling van consultkaarten: keuzehulpen die inzicht geven in de verschillende behandelmogelijkheden bij een aandoening. Arts en patiënt kunnen deze tools in de spreekkamer benutten om samen een weloverwogen beslissing te nemen over passende zorg. Lees meer
  • Tweedelijns patiënteninformatie op thuisarts.nl: de Federatie Medisch Specialisten, NHG en Patiëntenfederatie Nederland werken samen aan betrouwbare patiënteninformatie over tweedelijns zorg voor de publiekswebsite Thuisarts. Daarmee ontstaat er voor de patiënt één centrale plek voor betrouwbare informatie over huisartsenzorg én medisch-specialistische zorg. Het Kennisinstituut ontwikkelt hiervoor de teksten op basis van de medisch-specialistische richtlijnen. In eerste instantie gaat het daarbij om 30 aandoeningen; het doel is dit aantal verder uit te breiden.

Heleen Post, manager Patiëntenfederatie Nederland:

“De consultkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen die patiënten helpen om samen met hun zorgverlener te beslissen welke zorg het beste bij hen past. Doorslaggevend voor het succes is volgens mij de gezamenlijke ontwikkeling van de consultkaarten en de verschillende inbreng van expertise door de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties, met ondersteuning van het Kennisinstituut en de Patiëntenfederatie. De eerste ervaringen met de consultkaart in de spreekkamer zijn dan ook heel positief: zowel patiënten als artsen ervaren het als een goede ondersteuning die structuur biedt bij de keuze voor de best passende behandeling.”

Onze aanpak

U kunt contact met ons opnemen met alle vragen die betrekking hebben op het ontwikkelen of implementeren van instrumenten ter bevordering van patiëntgerichte zorg. Het Kennisforum kan ook samen met u bekijken op welke manier de participatie van de patiënt in uw project of instrument geborgd kan worden. Afhankelijk van uw vraag ontvangt u een voorstel op maat.

Wij werken nauw samen met de Patiëntenfederatie Nederland en andere voor u relevante partijen. Daarnaast werken wij actief aan het verbreden van kennis op het gebied van patiëntenparticipatie, zowel nationaal als internationaal. Bijvoorbeeld door promotieonderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Dartmouth College Hannover (USA).

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van patiëntenparticipatie? Neemt u dan contact op met Elvira den Breejen, via e.denbreejen@kennisinstituut.nl.

Bekijk ook