Intervisiebijeenkomst

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten geeft visiteurs de mogelijkheid om ervaringen en tips uit te wisselen over het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties. Deze intervisiebijeenkomst is een vervolg op de generieke visitatietraining, maar kan ook als los onderdeel voor visiteurs met (enige) ervaring worden gevolgd.

Na het volgen van de intervisiebijeenkomst is uw kennis rondom het voeren van goede gesprekken opgefrist; heeft u de mogelijkheid gehad om ervaringen uit te wisselen; en heeft u middels intervisie meer inzicht gekregen in het omgaan met moeilijke situaties tijdens een visitatie.

Opbouw van de training

De training bestaat uit drie onderdelen:

  • intervisie aan de hand van ingebrachte casuïstiek;
  • het oefenen met interpretatie op basis van de waarderingssystematiek;
  • het oefenen van gesprekken, waar mogelijk op basis van de eerder ingebrachte casuïstiek.

Voor wie

De intervisiebijeenkomst is bedoeld voor visiteurs (medisch specialist, ongeacht het specialisme) die al (enige) ervaringen hebben met het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties en die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen.

Duur

Een intervisiebijeenkomst duurt van 16:00 – 20:30 uur.

Uw docenten

De docenten van de intervisiebijeenkomst hebben ruime ervaring met kwaliteitsvisitatie in het medisch-specialistische domein. Zij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en methodieken en kunnen ook de brug slaan naar de dagelijkse praktijk.

Cursusdatum 2020

  • 29 oktober

Kosten

€ 200 p.p.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldformulier

Meer weten?

Wilt u eerst meer weten over deze intervisiebijeenkomst? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Hendriks-Soetens, adviseur, via k.soetens@kennisinstituut.nl of Joppe Tra, adviseur, via j.tra@kennisinstituut.nl