25 feb 2022

Visitatietraining

Domus Medica, Utrecht

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten traint visiteurs in het visiteren met een normenrapport. Een normenrapport zorgt voor duidelijke criteria waarmee de kwaliteit geëvalueerd wordt, voor zowel visiteurs als gevisiteerde vakgroepen/maatschappen.

Na het volgen van de visitatietraining is uw kennis rondom de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties op peil, bent u getraind in het voeren van bijvoorbeeld vraag- en feedbackgesprekken en kunt u visiteren met een normenrapport.

De accreditatie voor deze training is in behandeling bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Opbouw van de training

De training bestaat uit drie onderdelen:

  • algemene informatie (uitgangspunten, juridische aspecten, het normenrapport);
  • de methodiek (het proces, de rapportage en instrumenten, o.a. de Quick Scan/Team Climate Inventory, medical audit/richtlijntoets en de KISZ-lijst);
  • gesprekstechnieken (theorie en praktijk). 

De training voldoet aan de Leidraad Visitatietraining van de Federatie Medisch Specialisten.

Voor wie

De training is bedoeld voor zowel beginnende visiteurs (medisch specialist, ongeacht het specialisme) als ervaren visiteurs die willen leren visiteren met een normenrapport.

Duur

Een training duurt van 09.00 tot 17.00 uur. 

Uw docenten

De docenten van de visitatietraining hebben ruime ervaring met kwaliteitsvisitatie in het medisch-specialistische domein. Zij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en methodieken maar kunnen ook de brug slaan naar de dagelijkse praktijk.

Kosten

€ 400,00 p.p.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldformulier

Meer weten?

Wilt u eerst meer weten over deze training? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dagmar Nieboer, adviseur, via d.nieboer@kennisinstituut.nl of Joppe Tra, adviseur, via j.tra@kennisinstituut.nl.