11 okt 2019

Kwaliteitsvisitatietraining

Utrecht

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten traint visiteurs in het visiteren met een normenrapport. Een normenrapport zorgt voor duidelijke criteria waarmee kwaliteit geëvalueerd wordt, voor zowel visiteurs als gevisiteerde vakgroepen/maatschappen.

Na het volgen van de visitatietraining is uw kennis rondom de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties op peil, bent u getraind in het voeren van bijvoorbeeld vraag- en feedbackgesprekken en kunt u visiteren met een normenrapport.

Opbouw van de training

De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene informatie (uitgangspunten, juridische aspecten, het normenrapport);
  • De methodiek (het proces, de rapportage en instrumenten, o.a. de Quick Scan/Team Climate Inventory, medical audit/richtlijntoets en de KISZ-lijst);
  • Gesprekstechnieken. De training voldoet aan de Leidraad Visitatietraining van de Federatie Medisch Specialisten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor zowel beginnende visiteurs (medisch specialist, ongeacht het specialisme) als ervaren visiteurs die willen leren visiteren met een normenrapport.

Duur en cursusdata

Een training duurt van 09.30 tot 16.00 uur. Wanneer u een jaar later de kennis in de praktijk hebt gebracht, bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een intervisiebijeenkomst voor het delen van ervaringen en het verfijnen van de gesprekstechnieken. Hiervoor dient u zich apart in te schrijven.

Lees meer over de intervisiebijeenkomst

Cursusdata 2019

11 oktober
6 december

Uw docenten

De docenten van de visitatietraining hebben ruime ervaring met kwaliteitsvisitatie in het medisch-specialistische domein. Zij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en methodieken maar kunnen ook de brug slaan naar de dagelijkse praktijk.

Kosten

€ 400,00 p.p.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldformulier.

Meer weten?

Wilt u eerst meer weten over deze training? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Soetens, adviseur, via k.soetens@kennisinstituut.nl of Joppe Tra, adviseur, via j.tra@kennisinstituut.nl.