13 nov 2020

Invitational conference 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'

DIGITALE BIJEENKOMST

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wordt een invitational conference georganiseerd rond het thema ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ binnen de kinderzorg vanuit Nederlandse ziekenhuizen. 

Doel

De invitational conference bouwt voort op een rapport met de uitkomsten van Nivel onderzoek (2019) naar knelpunten en verbeterpunten bij het thema ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ binnen de kindzorg in Nederlandse ziekenhuizen. De belangrijkste aanbeveling in dit rapport is om de huidige richtlijn ‘Pijnherkenning en Behandeling bij kinderen’ te herzien, met specifieke aandacht voor een holistische benadering van pijn, waarin ook stress en comfort een rol spelen. De NVK heeft daarom in de huidige SKMS ronde een aanvraag ingediend voor de herziening van deze richtlijn.

Wanneer en waar

Vrijdag 13 november 2020
11.00 - 13.00 uur
Het is een digitale bijeenkomst. 

De invitational conference is alleen op uitnodiging bij te wonen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Janke de Groot, senior adviseur, j.degroot@kennisinstituut.nl.