11 mei 2020

Invitational conference voor herziening van de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD

Op initiatief van de NVALT wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van herziening van de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De huidige richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD stamt uit 2010 en is dringend aan een complete herziening toe. 

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

11 mei 2020
14.00 - 16.00 uur 
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Nicole Verheijen, n.verheijen@kennisinstituut.nl.