05 sep 2019

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Schouderprothese

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de ontwikkeling van de richtlijn Schouderprothese wordt er een invitational conference gehouden op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Doel

Het doel van de richtlijn is om te komen tot en het beschrijven van de gewenste zorg voor patiënten die in aanmerking komen voor een schouderprothese. Dit wordt gebaseerd op de meest actuele literatuur, ervaringen van patiënten en experts uit het veld. Bekende knelpunten zijn de indicatie schouderprothese voor diverse pathologieën (glenohumerale artrose, irreparabele rotator cuff tear, cuff tear arthropathie etc), gewenste beeldvorming, het type prothese: hemiprothese, stemless prothese een anatomische totale schouderprothese of de reversed totale schouderprothese. Ook zal er aandacht besteed worden aan fysiotherapie, de optimale vorm van pijnbestrijding en de invulling van de nazorg. Op basis van de knelpuntenanalyse (invitational conference) zal dit worden aangevuld en geprioriteerd door de werkgroep.  

Invitational conference

De NOV organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

5 september 2019
14.00 - 16.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen Tessa Geltink, t.geltink@kennisinstituut.nl of 06 13759395.