26 mrt 2019

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Enterale toegang

Domus Medica, Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Enterale toegang. Het doel van de richtlijn is het verkrijgen van uniformiteit met betrekking tot de indicatiestelling voor een gastro- of jejunostomie, het type, en de zorg rondom het plaatsen van de katheter. De richtlijn richt zich niet op neus-maagsondes. 

Op dit moment is er geen Nederlandse of internationale richtlijn betreffende gastrostomie-gerelateerde vraagstukken, waardoor er een zeer wisselende benadering heerst tussen verschillende ziekenhuizen. Dit betreft zowel de indicatiestelling en keuze voor gastrostomietechniek van plaatsing en omstandigheden waaronder de katheter wordt geplaatst bij verschillende patiëntengroepen, maatregelen ter preventie van complicaties, de behandeling van complicaties, en de geboden nazorg. Dit project heeft als doel deze verschillen te verminderen en evidence-based, dan wel expert-opinion aanbevelingen te doen voor de praktijk.

Invitational conference

De NVMDL organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. 

Wanneer en waar

Dinsdag 26 maart
16:00-18:00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht 

U kunt uw reactie sturen aan Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 15 maart 2019 tegemoet. Ongeveer een week voorafgaand aan de invitational conference zullen wij de agenda en bijbehorende voorbereidende informatie naar aanwezigen toesturen. Mocht u verdere vragen hebben, kunt u contact opnemen Nikita van der Zwaluw, adviseur  (e-mail: n.vanderzwaluw@kennisinstituut.nl of tel: 06-82048916).