19 nov 2020

Invitational conference voor de richtlijn tabaksontmoediging

Domus Medica, Utrecht

Op initiatief van de NVALT wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn tabaksontmoediging. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel

Het doel van de richtlijn is de ontwikkeling van een aantal zorginhoudelijke richtlijnmodules met betrekking tot stoppen met roken, die specifiek gericht zijn op medisch specialisten.

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

19 november 2020
16.00 - 18.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

De conference is alleen op uitnodiging bij te wonen. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Bernardine Stegeman, senior adviseur, b.stegeman@kennisinstituut.nl of Nicole Verheijen, senior adviseur, n.verheijen@kennisinstituut.nl