03 jun 2019

Invitational conference voor de Richtlijn Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen

Domus Medica, Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen.

Doel

Dit project heeft als doel een multidisciplinaire richtlijn Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen met potentieel meervoudig of levensbedreigend letsel te ontwikkelen. Door het ontbreken van een multidisciplinaire richtlijn is de zorg voor kinderen in de acute trauma setting mogelijk suboptimaal en is er sprake van de nodige praktijkvariatie. Deze praktijkvariatie kan leiden tot overdiagnostiek en hogere stralingsdosis bij de opvang, door bijvoorbeeld onnodige inzet van CT of standaard gebruik van multifase CT protocollen. In de richtlijn zal aandacht zijn voor welke radiologische technieken wanneer geïndiceerd zijn bij de acute trauma-opvang van kinderen. Daarnaast zal de richtlijn leiden tot optimalisering van de gebruikte protocollen bij radiologische diagnostiek. Een uniforme strategie bij de acute trauma-opvang van kinderen zal zorgen voor optimale uitvoering van beeldvorming en beperking van overdiagnostiek.

Invitational conference

De NVvR organiseert een invitational conference. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

Maandag 3 juni 2019
15.30 - 17.30 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Ester Rake, e.rake@kennisinstituut.nl of 06 82998257