09 mei 2019

Invitational conference voor de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie

Domus Medica, Utrecht

 

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) wordt binnenkort gestart met de herziening van de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (zie richtlijnendatabase.nl). Het doel van dit project is het modulair updaten van de huidige richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2011).

Dit is wenselijk gezien de nieuwe ontwikkelingen binnen de medicamenteuze therapie van osteoporose, denk aan de introductie van nieuwe medicatie en nieuwe behandelinzichten met bijvoorbeeld combinatietherapieën en head to head vergelijkingen tussen medicamenten. Daarnaast zijn er nieuwe data met betrekking tot morbiditeit en mortaliteit van de fractuurklinieken en ten aanzien van de effectiviteit van osteoporose screening. 

Invitational conference

De NIV organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te herziene richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. 

Waar en wanneer

Donderdag 9 mei 2019
16.00 uur tot 18.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht 

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Kristie Venhorst, k.venhorst@kennisinstituut.nl