13 mei 2020

Invitational conference voor de richtlijn Hematurie

Domus Medica, Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hematurie. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel

De huidige richtlijn Hematurie is verjaard (2010) en voldoet niet aan de methodologische kwaliteitseisen van Richtlijnen 2.0. Bij de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

13 mei 2020
17.00 - 19.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met dr. Irina Mostovaya, senior adviseur, i.mostovaya@kennisinstituut.nl en dr. Hanneke van der Lee, adviseur, h.vanderlee@kennisinstituut.nl.