10 sep 2020

Invitational conference voor de richtlijn COPD

DIGITALE BIJEENKOMST

Op initiatief van de NVALT wordt een invitational conference voor de richtlijn COPD georganiseerd. Omdat het vanwege het coronavirus voorlopig niet wenselijk is een nieuwe fysieke bijeenkomst te organiseren, is besloten om de invitational conference schriftelijk en via een digitale bijeenkomst te organiseren.

Het beoogde resultaat van dit project is een multidisciplinaire herziening van een deel van de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD (uit 2010). Er wordt gestreefd naar ontwikkeling van een dertiental richtlijnmodules. Omdat de medisch-specialistische zorg voor COPD-patiënten vele facetten kent, zal het niet mogelijk zijn de volledige richtlijn te herzien. Er zullen keuzes gemaakt worden op basis van recente ontwikkelingen binnen de medisch specialistische COPD-zorg en op basis van prioriteiten uit het veld. Dr. J.S. van der Zee, longarts is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

De invitational conference vindt plaats op donderdag 10 september van 14.00 uur tot 16.00 uur (digitaal). 

De bijeenkomst is op uitnodiging. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Nicole Verheijen, senior adviseur, n.verheijen@kennisinstituut.nl.