10 sep 2021

Invitational conference voor de richtlijn Astma-aanval

ONLINE BIJEENKOMST

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal op korte termijn worden gestart met de Richtlijn Astma-aanval. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel

Het doel van de richtlijn is de ontwikkeling van een breed gedragen richtlijn met betrekking tot het beleid voor volwassen patiënten met een astma-aanval. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ten aanzien van het te volgen beleid met betrekking tot diagnostiek, behandeling en follow-up tijdens een astma-aanval vanaf het moment van verwijzing naar de SEH tot en met de nazorg na een opname.

Invitational conference

Tijdens de invitational conference wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom diagnostiek en behandeling van een astma-aanval. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

Aangezien het vanwege het coronavirus voorlopig niet wenselijk is een fysieke bijeenkomst te organiseren, is besloten om de invitational conference getrapt, via een schriftelijke inventarisatie én via een digitale bijeenkomst per Zoom, te organiseren.

Digitale invitational conference

De digitale invitational conference, waarin de schriftelijke knelpunten worden besproken, vindt plaats op 10 september 2021 van 10.00 tot 12.00 via Zoom. 

De digitale conference is alleen op uitnodiging bij te wonen. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Nicole Verheijen, senior adviseur, n.verheijen@kennisinstituut.nl of Sonja Wouters, s.wouters@kennisinstituut.nl