05 feb 2020

Invitational conference voor de overkoepelende richtlijn obesitas bij volwassenen en kinderen

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de herziening van de overkoepelende richtlijn obesitas bij volwassenen en kinderen wordt er een invitational conference georganiseerd op initiatief van de landelijke coalitie voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Doel

De richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (CBO, 2008) is verouderd en toe aan een herziening. Het ministerie van VWS financiert in het kader van het Nationaal Preventieakkoord de herziening van deze overkoepelende richtlijn en de daarvan afgeleide Zorgstandaard Obesitas (2010). De aanstaande herziening omvat zowel zorginhoudelijke als organisatorische aspecten waarmee de nieuwe richtlijn een vervanging zal zijn van zowel de richtlijn als de zorgstandaard.

Invitational conference

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd om stakeholders te horen omtrent knel- en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze analyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de uitdagingen in de praktijk.

Wanneer en waar

5 februari 2020
14.00 - 16.30 uur 
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met dr. Aleid Wirix, adviseur richtlijn kinderen, a.wirix@kennisinstituut.nl of 06-51804256 en/of dr. Sabine Zwakenberg, adviseur richtlijn volwassenen, s.zwakenberg@kennisinstituut.nl of 06-83295767.