20 aug 2020

Invitational conference voor de leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn

DIGITALE BIJEENKOMST

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de leidraad Organisatie van werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn. Namens de NVA nodig ik u graag uit voor het bijwonen van een invitational conference in het kader van de ontwikkeling van deze leidraad.

Het beoogde resultaat van dit project is een multidisciplinaire leidraad die beschrijft hoe de chronische pijnzorg in Nederland georganiseerd moet zijn. Tevens is het doel handvatten te geven voor het organiseren van afstemming en gezamenlijke besluitvorming in een multidisciplinaire omgeving en zullen er kaders worden opgesteld voor het doelmatig inzetten van dure medisch middelen. De leidraad beoogd hiermee de kwaliteit van zorg voor pijn-specialistische zorg te bevorderen.

De ontwikkeling van de leidraad wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling. 

De NVA organiseert een invitational conference om stakeholders om input te vragen voor de te ontwikkelen leidraad. Tevens zal het raamwerk worden getoetst en wordt disseminatie en implementatie besproken vanuit de verschillende perspectieven.

De invitational conference vindt plaats op donderdag 20 augustus 2020 van 15.00 tot 16.30 uur (digitale bijeenkomst). 

De bijeenkomst is alleen op uitnodiging bij te wonen. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Saskia Persoon, adviseur, s.persoon@kennisinstituut.nl.