23 mei 2019

Invitational conference voor de leidraad eerste harthulp (EHH), cardiac care unit (CCU) en intensive cardiac care unit (ICCU)

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de herziening van de leidraad EHH, CCU en ICCU organiseert de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) een invitational conference.

Doel

Het doel van dit project is om een leidraad op te stellen die definieert hoe in elk ziekenhuis de opvang van patiënten met een (vermeend) acuut cardiale aandoening minimaal georganiseerd hoort te zijn, wat de capaciteiten moeten zijn van de betrokken professionals, en hoe de (minimale) inrichting van een Eerste Harthulp (EHH), Cardiac Care Unit (CCU) en Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) hoort te zijn, in samenhang met andere afdelingen binnen een ziekenhuis. Ten opzichte van de oude leidraad betekent dit een aanvulling van de huidige leidraad met behalve technische vereisten, ook een beschrijving van de organisatie van zorg op de betreffende afdelingen.

Invitational conference

De NVVC organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te herziene leidraad.

Wanneer en waar

Donderdag 23 mei 2019
19.00 - 21.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Kristie Venhorst, k.venhorst@kennisinstituut.nl of 06 51451726