13 jun 2019

Invitational conference voor de herziening van de richtlijn Hoofd-halstumoren

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de herziening van de richtlijn Hoofd-halstumoren wordt er een invitational conference gehouden op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO).

Doel

De huidige richtlijn Hoofd-halstumoren is een combinatie van drie oudere richtlijnen: hypofarynx-, larynx- en mondholte/orofarynxkanker. De huidige richtlijn is op dit moment onvolledig en toe aan een omvangrijke, multidisciplinaire herziening. 

Invitational conference

De NVKNO organiseert een Invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor herziening van de richtlijn Hoofd-halstumoren. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Donderdag 13 juni 2019
15.00 - 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Julitta Boschman, j.boschman@kennisinstituut.nl of 06-57853909.