16 okt 2019

Invitational conference voor de herziening van de richtlijn coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de ontwikkeling van de herziening van de richtlijn Coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen wordt er een invitational conference gehouden op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL).

Doel

Het doel van de richtlijn is het ontwikkelen en updaten van een breed gedragen richtlijn met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van coeliakie. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ten aanzien van diagnostiek en behandeling van pediatrische en volwassen patiënten met coeliakie en andere aan glutengerelateerde aandoeningen. 

Invitational conference

De NVMDL organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

16 oktober 2019
14.00 - 16.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met E. van Dorp-Baranova, e.vandorp@kennisinstituut.nl of 06-83553970 of met S. Persoon, s.persoon@kennisinstituut.nl of 06-57741992.