15 okt 2019

Invitational conference update richtlijn subarachnoïdale bloeding

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de update van de richtlijn subarachnoïdale bloeding (SAB) wordt er een invitational conference gehouden op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). 

Doel

Het doel is het updaten van verouderde modules van de richtlijn subarachnoïdale bloeding. De huidige richtlijn dateert uit 2013. Dit zal worden uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep. Het doel van de richtlijn is optimale kwaliteit van zorg voor patiënten met een SAB. Ongeveer de helft van de patiënten overlijdt hieraan ondanks medische behandeling. Van de overlevenden blijft ongeveer een derde afhankelijk van hulp voor basale activiteiten in het dagelijkse leven. Voor de subgroep van patiënten die na een SAB in staat is zelfstandig te functioneren, is ongeveer de helft niet in staat hetzelfde werk uit te oefenen als voor de bloeding wegens cognitieve restverschijnselen.

Invitational conference

De NVN organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. 

Wanneer en waar

15 oktober 2019
15.00 - 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met dr. Astrid Balemans, adviseur, a.balemans@kennisinstituut.nl of 06-22649943 of met dr. Marja Molag, adviseur, m.molag@kennisinstituut.nl of 06-50879825.