18 nov 2021

Invitational conference Transitiezorg

ONLINE BIJEENKOMST

Op donderdag 18 november van 17.00-19.00 uur is er een tweede online invitational conference van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg (van kinder- naar volwassenzorg). De kwaliteitsstandaard Transitiezorg geeft handvatten om de transitie van zorg van de (specialistische) kinderzorg naar de volwassenenzorg goed te organiseren. Dit is bedoeld als ondersteuning aan de brede groep jongeren die leeft met een chronisch somatisch en/of psychisch gezondheidsprobleem, al dan niet met een (verstandelijke) beperking tijdens de transitieleeftijd van 12 tot 25 jaar. 

Voor al deze jongeren gaat het om een dubbele transitie: transitie naar de volwassenheid én transitie in zorg van de kinderzorg naar volwassenenzorg. Daarnaast is er in deze kwaliteitsstandaard extra aandacht voor jongeren die behoren tot kwetsbare groepen en/of die rond hun 18e verjaardag tussen wal en schip dreigen te raken bij zorg- en andere voorzieningen. 

Invitational conference

Tijdens de invitational conference worden kort de aanleiding van dit initiatief en de binnengekomen commentaren toegelicht. Vervolgens wordt het implementatieplan met de budgetimpactanalyse gepresenteerd en wordt hierover het gesprek aangegaan met de aanwezigen. Met de uitkomsten van de invitational kan de standaard afgerond worden en daarnaast wordt duidelijk welke stappen er nog genomen moeten worden zodat de standaard in de praktijk toegepast kan worden. 

(Voorlopig) programma

  • Aanleiding kwaliteitsstandaard en JongPIT
  • Toelichting op ontvangen commentaren en wat hiermee is gebeurd 
  • Toelichting implementatieplan en budgetimpactanalyse (BIA)
  • Bespreking acties/inzet disseminatie en implementatie (mogelijk in breakout rooms) 
  • Vervolgstappen
  • Afronding of rondvraag

Dagvoorzitters zijn Henk Smid, onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep en voormalig directeur van ZonMw, en Femke van Zoggel, werk- en stuurgroeplid en lid van JongPIT (Perspectief, Inclusie, Talent).

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met woensdag 5 november 2021 via deze inschrijflink. Let op: aanmelding is op individuele basis in verband met het toezenden van de benodigde stukken.

Meer weten

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Dunja Dreesens via d.dreesens@kennisinstituut.nl.