12 nov 2018

Invitational Conference Minimaal Invasieve Chirurgie/laparoscopie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Voor de behandeling van veel gynaecologische aandoeningen, zoals ovariumcarcinoom en stressincontinentie, maar ook meer algemene chirurgische ingrepen is minimaal invasieve chirurgie een belangrijke behandeloptie. De huidige richtlijn ‘minimaal invasieve chirurgie/laparoscopie’ (MIC) dateert van 1 januari 2011. Er is inmiddels nieuwe relevante literatuur verschenen en de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de gebruikte technologie. Dit betekent dat naast onderhoud van enkele richtlijnmodules er ook nieuwe richtlijnmodules zullen worden ontwikkeld (o.a. ten aanzien van morcelleren, nieuwe technologische interventies en robotchirurgie).

Prof. dr. Frank- Willem Jansen, hoogleraar Implementatie van de minimaal invasieve chirurgische technieken (TU Delft en Universiteit Leiden), zal het voorzitterschap van de richtlijnwerkgroep op zich nemen. Andere verenigingen die gevraagd zijn om te participeren zijn de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU),de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), en de Patiëntenfederatie Nederland.

De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Invitational conference

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. Wij denken dat uw organisatie een nuttige bijdrage aan de knelpuntenanalyse kan leveren, gezien uw betrokkenheid bij het onderwerp.

Wanneer en waar

maandag 12 november 2018
18.00 - 20.00 uur
Domus Medica, aan de Mercatorlaan 1200, in Utrecht

U kunt uw reactie sturen aan Jill Heij via j.heij@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag uiterlijk vrijdag 26 oktober 2018 tegemoet. Ongeveer een week voorafgaand aan de invitational conference zullen wij de agenda en bijbehorende voorbereidende informatie naar aanwezigen toesturen.

Mocht u vragen hebben, dan kan u contact opnemen met:
Dr. Roy Elbers (r.elbers@kennisinstituut.nl, telefoon 06-53473898) of Dr. Elvira den Breejen (e.denbreejen@kennisinstituut.nl, telefoon 06-30207832).