08 okt 2018

Invitational conference Delier bij volwassenen

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met het modulair onderhoud van de richtlijn Delier bij volwassenen. Het doel van de richtlijn is om verschillende modules van de richtlijn Delier bij volwassenen te herzien.

De bestaande richtlijn Delier bij volwassenen is in 2014 geautoriseerd en binnen enkele modules zijn de afgelopen jaren dermate veel ontwikkelingen geweest dat de verwachting is dat herziening van deze modules zal leiden tot een aanmerkelijke wijziging van de aanbevelingen.

Invitational conference

De NVKG organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp.

Wanneer en waar

Maandag 8 oktober 2018
15.00 - 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Aanmelden kan bij Natalia Bullock via n.bullock@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 15 september 2018 tegemoet.