26 sep 2018

Invitational conference Borstprothese Chirurgie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor  Plastische Chirurgie (NVPC) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Borstprothese Chirurgie. De richtlijn Mammareconstructie is recent volledig herzien, maar de specifieke veiligheid van het implantaat is hierin niet meegenomen. De laatste jaren is er echter een sterke toename aan onderzoek op dit gebied waardoor er vraag is naar een breed gedragen richtlijn.

Ook is duidelijke voorlichting over borstimplantaten van belang om zowel de esthetische als oncologische patiënt een onderbouwde keuze te laten maken samen met de behandelaar. Dit vormt dan ook de aanleiding voor de ontwikkeling van deze richtlijn.

Invitational conference

De NVPC organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

Woensdag 26 september 2018
18.30 - 20.30 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Wilt u middels een e-mail de vertegenwoordiger voor de invitational conference bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van de benodigde informatie. U kunt uw reactie sturen aan Jill Heij via J.heij@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 17 september a.s. tegemoet.