12 feb 2019

Invitational conference Behandeling Influenza

DOMUS MEDICA, UTRECHT

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) nodigt u graag uit voor het bijwonen van een invitational conference in het kader van de ontwikkeling van de richtlijn Behandeling Influenza. Het project behelst het herzien en uitbreiden van een eerder opgestelde bijlage bij de LCI-richtlijn ‘Klinische behandeling met antivirale therapie van opgenomen patiënt met influenza’ (2011).

De richtlijn ‘Behandeling Influenza’ zal aanbevelingen bevatten over de behandeling van influenzavirus geïnfecteerde patiënten. Hierin zal in het bijzonder aandacht zijn voor de verschillende patiëntenpopulaties met verhoogd risico voor een gecompliceerd beloop als van jonge kinderen, ouderen, patiënten met verminderde afweer, onderliggend long-/vaatlijden, zwangeren en IC-patiënten. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen opgenomen versus niet opgenomen patiënten.

De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Dr. A. (Annelies) Riezebos-Brilman, arts-microbioloog in het UMC Utrecht, is namens de NVMM bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen. Andere verenigingen die gevraagd zijn om te participeren zijn: NIV, NVALT, NVK, NVKG, NVOG, Verenso, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind & Ziekenhuis, NHG en RIVM.

Invitational conference

De NVMM organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. Wij denken dat uw organisatie een nuttige bijdrage aan de knelpuntenanalyse kan leveren, gezien uw betrokkenheid bij het onderwerp.

Wanneer en waar

Dinsdag 12 februari
16.00 - 18.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

U kunt uw reactie sturen aan Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór donderdag 10 januari tegemoet. Ongeveer een week voorafgaand aan de invitational conference zullen wij de agenda en bijbehorende voorbereidende informatie naar aanwezigen toesturen.

Mocht u verdere vragen hebben, kunt u contact opnemen met Janneke Hoogervorst-Schilp, adviseur (e-mail: j.hoogervorst@kennisinstituut.nl of tel: 06-82019931).