06 dec 2018

Invitational conference Antipsychotica en antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Antipsychotica en antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

In analogie op de multidisciplinaire richtlijnen SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap en lactatie en Benzodiazepinegebruik tijdens de zwangerschap en lactatie, zijn er nog altijd witte vlekken bij het gebruik van psychiatrische medicatie tijdens de zwangerschap. Het doel is een richtlijn te ontwikkelen over het gebruik van antidepressiva en antipsychotica tijdens de zwangerschap en de lactatie.

Dr. Audrey Coumans, gynaecoloog -perinatoloog is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen. De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze richtlijn te participeren zijn:
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
• Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Invitation conference

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

Donderdag 6 december
14.00 - 16.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

U mag uw reactie sturen aan Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 22 november 2018 tegemoet.