06 nov 2018

Invitational conference Algemene Chirurgie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de NVVH wordt op korte termijn gestart met het richtlijnproject Algemene Chirurgie, bestaande uit 10 richtlijnen. Het doel van deze richtlijnen is om de kwaliteit van chirurgische diagnostiek en behandeling te borgen waar nog geen richtlijn voor bestaat. Tevens zal voor deze onderwerpen betrouwbare patiënteninformatie ontwikkeld worden.

De verenigingen en instanties die gevraagd worden in één of meer van de algemeen chirurgische richtlijnen te participeren zijn:
• De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
• Het Nederlands Huisartsen Genootschap
• Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
• Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
• Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
• Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
• Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
• Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
• Nederlandse Vereniging voor Radiologie
• Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
• Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
• Nederlandse Internisten Vereniging
• Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
• Patiëntenfederatie Nederland

Invitational conference

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij één of meer van de beoogde richtlijnen in het richtlijnproject Algemene Chirurgie.

Tijdens deze invitational conference zullen we:
1. Plenair inventariseren welke knelpunten men ervaart in de zorg relevant voor het richtlijnproject Algemene Chirurgie.
2. In 10 parallelsessies prioriteren welke knelpunten in de 10 richtlijnen geadresseerd moeten worden. Deze prioritering zal in kleinere groepen en na een inhoudelijke discussie worden gedaan. Als u het nodig acht, kunt u meerdere personen afvaardigen voor de parallelsessies.
3. Plenair de geprioriteerde knelpunten per richtlijn bespreken. Deze knelpunten worden tijdens de startbijeenkomst (na afloop van de invitational conference) door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

Dinsdag 6 november 2018
16.00 - 18.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht


Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 23 oktober tegemoet.