27 nov 2018

Invitational conference Acute appendicitis

DOMUS MEDICA, UTRECHT

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) organiseert een invitational conference in het kader van de herziening van de richtlijn Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken. 

Doel is om een herziene richtlijn op te stellen conform de eisen van richtlijnen 2.0 ten aanzien van preventie, vroeg opsporing, diagnostiek en behandeling van pasgeborenen die geelzien, waardoor de multidisciplinaire aanpak van pasgeborenen die geel zien bevorderd wordt, zodat het optreden van ernstige hyperbilirubinemie en hersenschade voorkomen wordt, maar tegelijkertijd het risico op onbedoelde neveneffecten zo veel mogelijk wordt beperkt. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Dhr. dr. C.V. Hulzebos is namens de NVK bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen. Andere verenigingen die gevraagd zijn om te participeren zijn:

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde,
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie,
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde,
  • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland,
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen,
  • Stichting Kind & Ziekenhuis,
  • Nederlands Huisartsen Genootschap,
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • en Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden.

Invitational conference

De NVK organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. 

Wanneer en waar

Dinsdag 27 november
17.30 - 20.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

U kunt uw reactie sturen aan Debby Tennekes, via d.tennekes@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 13 november tegemoet. Ongeveer een week voorafgaand aan de invitational conference zullen wij de agenda en bijbehorende voorbereidende informatie naar aanwezigen toesturen.

Meer weten

Mocht u verdere vragen hebben, kunt u contact opnemen met L. Viester, adviseur (e-mail: l.viester@kennisinstituut.nl of tel: 06-83399098).