13 dec 2018

EBRO training

DOMUS MEDICA UTRECHT

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.

Deze training geeft u inzicht in de werkwijze en methodiek van moderne richtlijnontwikkeling.

Voor wie

De training is bedoeld voor:

Medisch specialisten, andere zorgverleners en professionele patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn bij richtlijnontwikkeling.
Professionals die bekend willen raken met de GRADE-methodiek voor richtlijnontwikkeling.

Opbouw van de training

  • Algemene inleiding over evidence based richtlijnontwikkeling.
  • Identificeren van knelpunten.
  • In kaart brengen en meewegen van het patiëntenperspectief.
  • Beoordelen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur volgens GRADE-methodiek.
  • Opstellen van richtlijnteksten, waaronder de overwegingen en aanbevelingen.

De training is geaccrediteerd voor medisch specialisten (zes accreditatiepunten). Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen.

Uw docenten

De docenten van de EBRO-training hebben veel ervaring met evidence based richtlijnontwikkeling in het medisch-specialistische domein. Zij zijn goed op de hoogte van de methodiek van richtlijnontwikkeling en de laatste ontwikkelingen op dat gebied.

Cursusdata

De EBRO-training duurt één dag en wordt vier à vijfmaal per jaar aangeboden. Een training duurt van 9.00–16.00 uur.

De data voor 2019 worden binnenkort bekend gemaakt.

Kosten

€ 399,-

Cursus op maat

Desgewenst kan een training op maat worden verzorgd. Voorbeelden en opdrachten uit uw specialisme kunnen worden verwerkt in de training. Tevens is het mogelijk om de training op locatie te geven. Neem voor meer informatie contact op met dr. B.H. (Bernardine) Stegeman, b.stegeman@kennisinstituut.nl.

Meer weten

Voor meer informatie over de EBRO-training kunt u contact met ons opnemen via 088 505 34 44 of n.bullock@kennisinstituut.nl.

Aanmelden

Aanmelden gaat via het inschrijfformulier, klik hieronder op aanmelden.