09 okt 2019

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

De Eenhoorn, Amersfoort

In mei 2017 vond de drukbezochte, succesvolle antistollingsconferentie “Transmurale antistolling - Naar een sluitende antistollingsketen” plaats. De implementatie van de LSKA II stond toen op de agenda met meer dan 150 deelnemers. Het moment voor een vervolgconferentie is aangebroken: 
  • Naar verwachting wordt in de loop van de zomer 2019 de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) antistolling opgeleverd. 
  • In 2018 is gestart met de modulaire herziening van de richtlijn antitrombotisch beleid (RAB). 
  • De richtlijn Antistolling van het KIMO (Kennisinstituut Mondzorg) wordt in 2019 opgeleverd. 
  • In oktober 2018 verscheen het rapport ‘Tijd voor verbinding; de volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen’. Pijler 1 van dat rapport betreft patiëntveiligheid in de antistollingszorg. 
  • Tot slot zijn er initiatieven van zorgaanbieders die zich hebben gebogen over het coördineren en faciliteren van regionale antistollingszorg.
 
Graag gaan de Nederlandse Internisten Vereniging en de Federatie van Nederlandse Trombosediensten met u het debat aan over al deze initiatieven, de samenhang ertussen en hoe de toekomst van antistollingszorg in Nederland eruit zou moeten zien. Prof. dr. Menno Huisman (internist, LUMC) en prof. dr. Hugo ten Cate (internist, MUMC+) zullen uw dagvoorzitters zijn.
 
Meer informatie over het programma, de workshops en de sprekers is te vinden in het programmaboekje. Twee sprekers/workshopleiders ontbreken nog in het programma-overzicht op pagina 4 van het programmaboekje en deze willen we niet onvermeld laten: Jan Peter Kroes, voorzitter Cliëntenraden Trombosediensten Nederland, workshop 4 en Anne-Marie Schuitemaker, verpleegkundige antistollingszorg, LUMC Leiden, workshop 3.

Wanneer

woensdag 9 oktober 2019 van 13.00 – 17.00 uur

Waar 

Eenhoorn te Amersfoort

Voor wie

Medisch specialisten, casemanagers antistolling, stollingscommissies in ziekenhuizen, apothekers, (kader) huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, trombosediensten, tandartsen, thuiszorgorganisaties, patiëntenorganisaties, NFU, NVZ, STZ, SAZ, FMS, NHG, Actiz, Verenso, zorgverzekeraars, overheid en toezichthouders.

Eigen bijdrage

35 euro per persoon. Accreditatie wordt aangevraagd.
 

Aanmelden

Voor meer informatie en vooraanmelding kunt u terecht bij: Dunja Dreesens: d.dreesens@kennisinstituut.nl
Bekijk hier de pdf van de conferentie.