Agenda overzicht

13 feb 2020

Symposium Modulair Onderhoud, de toekomst van richtlijnen

Tijdens het symposium komen de resultaten van het project Modulair Onderhoud aan bod, de nieuwe Richtlijnendatabase zal worden gepresenteerd, en er zullen presentaties gegeven worden over Modulair Onderhoud in een bredere context: de aansluiting met zorgevaluatie en met kwaliteitsregistraties.

14 feb 2020

EBRO-training

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.