Agenda overzicht

05 feb 2020

Invitational conference voor de overkoepelende richtlijn obesitas bij volwassenen en kinderen

Domus Medica, Utrecht

In het kader van de herziening van de overkoepelende richtlijn obesitas bij volwassenen en kinderen wordt er een invitational conference georganiseerd op initiatief van de landelijke coalitie voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en het Partnerschap Overgewicht Nederland.

13 feb 2020

Symposium Modulair onderhoud: 'De toekomst voor richtlijnen'

Het Oude Magazijn, Amersfoort

Om richtlijnen sneller en beter te kunnen actualiseren is er een nieuwe methode opgezet: modulair richtlijnonderhoud. Wat betekent dit voor gebruikers van richtlijnen en richtlijnontwikkelaars? Er gaat veel veranderen, dus mis dit symposium niet!

14 feb 2020

EBRO-training

Domus Medica, Utrecht

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.