Agenda overzicht

08 okt 2018

Invitational conference Delier bij volwassenen

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met het modulair onderhoud van de richtlijn Delier bij volwassenen. Het doel van de richtlijn is om verschillende modules van de richtlijn Delier bij volwassenen te herzien.

12 okt 2018

Kwaliteitsvisitatietraining

UTRECHT

Na het volgen van de visitatietraining is uw kennis rondom de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties op peil, bent u getraind in het voeren van bijvoorbeeld vraag- en feedbackgesprekken en kunt u visiteren met een normenrapport.

29 okt 2018

Invitational conference Meerjaren Onderhoudsplan Richtlijnen NVU

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Het Meerjaren Onderhoudsplan Richtlijnen wordt in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Urologie ontwikkeld binnen het overkoepelend project Modulair Onderhoud.