Agenda overzicht

21 sep 2018

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Preconceptie Dragerschapsscreening voor hoog-risico groepen

DOMUS MEDICA UTRECHT

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de richtlijnontwikkeling Preconceptie Dragerschapsscreening voor hoog-risico groepen.

26 sep 2018

Invitational conference Borstprothese Chirurgie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Borstprothese Chirurgie.