Voor wie

Iedereen die is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen. Als er meer nodig is, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd. Deze dienstverlening geldt ook voor LAD-leden en leden van De Jonge Specialist.

Individuele medisch specialisten kunnen dus bij ons terecht voor juridisch advies, maar dat geldt ook voor de bureaus van de wetenschappelijke verenigingen, vakgroepen, en (bestuurders van) verenigingen medische staf, VMSD’s, MSB’s, en Stafconventen.

Ook niet-praktiserende medisch specialisten die aangesloten zijn bij SOVAF kunnen voor juridisch advies contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum.