Verenigingszaken

De Federatie Medisch Specialisten is een vereniging van verenigingen (de wetenschappelijke verenigingen). Besluiten van de Algemene Vergadering van de Federatie (bestaande uit alle voorzitters van de 33 wetenschappelijke verenigingen) of gewijzigde wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op de structuur van een wetenschappelijke vereniging. Indien dat het geval is kunnen de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum wetenschappelijke verenigingen adviseren of ondersteunen bij het implementeren van besluiten of wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of aanpassing van statuten van de Federatie, waardoor ook de statuten van de wetenschappelijke verenigingen aangepast moeten worden.

In de praktijk

Vraag: Ik vermoed een data-lek binnen mijn organisatie. Wat moet ik doen?

Antwoord: Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weet wat de omvang van het lek is en om welke gegevens het precies gaat. U moet ook zo snel mogelijk bepalen of u de data-lek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze juristen kunnen u daarbij helpen. Het is belangrijk dat een data-lek in ieder geval binnen 72 uur gemeld wordt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie, u vindt hier ook een stappenplan bij een data-lek.