Veelgestelde vragen

Ik ga als vrij beroepsbeoefenaar toetreden tot een MSB. Ik moet goodwill gaan betalen. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?
Wij kunnen de hoogte van de goodwillsom bij bindend advies vaststellen. Voorwaarde is wel dat alle partijen daartoe verzoeken. Als u echter (eerst) wilt onderhandelen over de goodwill, dan kunnen wij dat niet voor u doen, aangezien de andere partij ook lid is van de Federatie/LAD. Wij verwijzen u in dat geval door naar ervaren adviseurs.

Wordt een waarnemer doorbetaald bij ziekte en/of vakantie?
Wanneer de waarnemer werkt als zelfstandig ondernemer, wordt hij niet doorbetaald tijdens ziekte en/of vakantie. Alleen daadwerkelijke waargenomen dagen worden betaald. Wanneer de waarnemer in loondienst is, wordt bij ziekte wel doorbetaald.

Naast de afspraken die al gelden binnen het MSB willen wij als Organisatorische Eenheid werkafspraken maken. Hoe pakken we dit op?
Wij hebben een model werkafspraken voor u ontwikkeld. U kunt deze naar eigen wens aanpassen binnen de kaders van uw MSB. Indien gewenst kunnen wij de aangepaste tekst voor u checken. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe stelt een MSB in overleg met een zieke medisch specialist in vrij beroep een re-integratieplan op?
Afspraken over re-integratie worden afgestemd met de arbeidsdeskundige, die wordt aangewezen door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. In overleg met deze arbeidsdeskundige wordt bepaald welke werkzaamheden als therapeutisch en welke als arbeid zijn aan te merken. Maandelijks bepaalt de arbeidsdeskundige de arbeidsinbreng. Ook worden evaluatiemomenten bepaald, zodat kan worden vastgesteld in hoeverre er zicht is op voldoende herstel. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.