Ondernemerszaken

Ongeveer een kwart van alle juridische vragen hebben betrekking op ondernemersrecht, en gaan over bijvoorbeeld verdeelafspraken en goodwill. Maar we behandelen ook veel vragen over inrichting van ondernemerschap en het besturen van MSB’s. Onze juristen geven ook advies bij waarnemingsproblemen, samenwerkings- en zzp-contracten, en ontwikkelen samen met andere partijen zoals de NVZ en de Belastingdienst modellen en handreikingen.

Bekijk de veelgestelde vragen voor Ondernemerszaken

In de praktijk

Vraag: Ik ben vrijgevestigd en al een tijdje ziek, maar sta op het punt te re-integreren. Hoe kom ik met mijn vakgroep en het MSB tot goede afspraken?

Antwoord: De arbeidsdeskundige die is aangewezen door uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, zal aangeven wanneer u het beste kunt gaan re-integreren en wat u op dat moment aankunt. U zult vervolgens in gesprek gaan met het MSB en uw vakgroep om te komen tot afspraken. Meestal in overleg met de arbeidsdeskundige wordt bepaald welke werkzaamheden als therapeutisch en welke als arbeid zijn aan te merken en hoe de opbouw van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Ook worden evaluatiemomenten bepaald, zodat kan worden vastgesteld in hoeverre er zicht is op voldoende herstel. Het is aan te bevelen de afspraken die worden gemaakt over re-integratie schriftelijk vast te leggen.