Mediation

Mediation kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld als uw re-integratie wordt bemoeilijkt door spanningen in het team, als u en uw leidinggevende het niet eens zijn over uw functioneren of bij onenigheid binnen uw MSB, bijvoorbeeld over taakverdeling of inzet. 

Wij werken samen met Mediationformedics.nl: een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Een mediationtraject start met individuele intakegesprekken met alle deelnemers van ca. 45 minuten per persoon. Na de intakefase starten gezamenlijke mediationsessies, die doorgaans 2 uur duren. Gemiddeld zijn voor een traject 2 tot 5 sessies nodig. Voor iedereen die is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, en/of lid is van de LAD, geldt een gereduceerd uurtarief van € 150 excl. btw (en reiskosten van € 75 per uur excl. btw).

Werkt u in dienstverband? In de praktijk worden de kosten van mediation doorgaans door de werkgever vergoed, omdat deze in beginsel ook verplicht is om een gerezen geschil op te lossen. Lees er meer over op www.mediationformedics.nl.