Collectieve vraagstukken

Het Kennis-en dienstverleningscentrum adviseert bij het opzetten en herinrichten van een vereniging van zorgprofessionals, zoals een medische staf, VMSD en MSB. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een beleidsadviseur of onderhandelaar van de Federatie of de LAD. Op het gebied van collectieve vraagstukken werken de Federatie en de LAD nauw samen om de positie van medisch specialisten in de instelling te versterken, en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te verbeteren.

 

In de praktijk

Vraag: Ik ben voorzitter van een MSB. In een van onze vakgroepen is sprake van een oplopend dispuut. Er ontstaat steeds meer irritatie ten aanzien van een van de vakgroepleden, die zich niet wil voegen naar de taakverdeling die binnen de groep is afgesproken. Wat is wijsheid?

Antwoord: Het is van belang negatieve signalen over samenwerken tijdig op te pakken. Primair binnen de vakgroep, door elkaar rechtstreeks aan te spreken. Als dat niet gebeurt of niet helpt, kan externe begeleiding voorkomen dat een conflict ontstaat of verergert. U kunt daarbij denken aan coaching of mediation. Mediation is een vorm van begeleiding die nog relatief weinig wordt ingezet, maar bij een (beginnend) geschil effectief kan zijn. Wij kunnen u op weg helpen het juiste instrument op het juiste moment in te zetten. Als we denken dat een (beginnend) conflict het beste via mediation kan worden beslecht, kunnen wij u verwijzen naar partijen met kennis en ervaring in de sector.

Uiteindelijk kiest u welk instrument het beste bij u past: wij hebben immers geen belang bij de wijze waarop u een vraagstuk oplost. Wel – net als uzelf – dát u komt tot een oplossing, waardoor een juridische procedure voorkomen wordt.