Arbeidsrecht

Onze arbeidsjuristen geven advies over of bijstand bij onder andere:

  • arbeidsconflicten en -overeenkomsten
  • pensioen
  • salaris en vergoeding
  • werkrooster en werkdruk
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • fusies en reorganisaties
  • herregistratieproblematiek

Ruim twee derde van alle vragen die wij jaarlijks behandelen, gaat over arbeidsrecht. Indien nodig staan onze juristen u ook bij in juridische procedures bij de rechter. In situaties waar de wet voorschrijft dat de procedure alleen door een ingeschreven advocaat kan worden gevoerd, kunt u via ons door VvAA worden bijgestaan door een advocaat.

Bekijk de veelgestelde vragen op het gebied van Arbeidsrecht

In de praktijk

Vraag: Ik ben gynaecologe en na bijna een jaar ziekte herstellende van borstkanker. In de maatschapsovereenkomst van het MSB is opgenomen dat deze kan worden ontbonden als een maat een jaar achtereen ten gevolge van ziekte of ongeval verhinderd is de praktijk uit te oefenen zonder zich op herstel. Hoe kan ik mijn re-integratie een reële kans geven zonder de druk te voelen van een mogelijke opzegging door het MSB?

Antwoord: Op basis van genoemde bepaling in de maatschapsovereenkomst is de gegeven omstandigheid geen basis voor opzegging. Immers, er is nog kans op herstel. Juist daarom is het van belang een goed re-integratieplan op te stellen in overleg met het MSB. Deze afspraken worden afgestemd met de arbeidsdeskundige die wordt aangewezen door uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. In overleg met deze arbeidsdeskundige wordt bepaald welke werkzaamheden als therapeutisch en welke als arbeid zijn aan te merken. Maandelijks bepaalt de arbeidskundige de arbeidsinbreng. Ook worden evaluatiemomenten bepaald, opdat op enig moment kan worden vastgesteld dat zicht is op voldoende herstel. Door deze afspraken schriftelijk vast te leggen (en indien gewenst te laten checken door onze juristen), weten beide partijen waar zij aan toe zijn.