Arbeidsrecht

Onze arbeidsjuristen geven advies over of bijstand bij onder andere:

  • arbeidsconflicten en -overeenkomsten
  • pensioen
  • salaris en vergoeding
  • werkrooster en werkdruk
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • fusies en reorganisaties
  • herregistratieproblematiek

Ruim twee derde van alle vragen die wij jaarlijks behandelen, gaat over arbeidsrecht. Indien nodig staan onze juristen u ook bij in juridische procedures bij de rechter. In situaties waar de wet voorschrijft dat de procedure alleen door een ingeschreven advocaat kan worden gevoerd, kunt u via ons door VvAA worden bijgestaan door een advocaat.

Bekijk de veelgestelde vragen op het gebied van Arbeidsrecht

In de praktijk

Vraag: Ik ben werkzaam in dienstverband en bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Hoe zit het met mijn arbeidsovereenkomst en mijn inkomen?

Antwoord: Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Hiervoor heeft hij vooraf toestemming nodig van het UWV of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Na twee jaar ziekte heeft u recht op een WIA-uitkering. Deze is maximaal 70% van het maximumdagloon (75% bij duurzame arbeidsongeschiktheid). Mogelijk heeft u ook recht op een aanvulling van PFZW of ABP. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Vraag: Mijn werkgever heeft mij op non-actief gesteld of geschorst. Wat kan ik daartegen doen?

Antwoord: Een op non-actiefstelling of schorsing is een tijdelijke maatregel waarbij de werkgever u verbiedt om te komen werken, maar u bent nog niet ontslagen en uw arbeidsovereenkomst loopt gewoon door. Het kan verstandig zijn om u te verzetten dit een op non-actiefstelling of schorsing. Neem dan ook direct contact op met een van de juristen van het KDC. Zij kunnen u helpen om de werkgever schriftelijk te laten weten dat u beschikbaar blijft voor uw werkzaamheden en dat u uw loon doorbetaald wil hebben. Soms leidt een op non-actiefstelling of schorsing tot ontslag. Ook in dat geval kunnen wij helpen door met de werkgever te onderhandelen over de voorwaarden waaronder het ontslag zal plaatsvinden.

Vraag: Ik ben nu een jaar arbeidsongeschikt. De werkgever vraagt mij om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Mag ik dat weigeren?

Antwoord: De werkgever is verplicht maatregelen te treffen zodat u zo snel als mogelijk weer aan het werk kunt gaan. U bent verplicht mee te werken aan voorstellen gericht op re-integratie. Als u een jaar ziek bent geweest dan is de werkgever verplicht om te kijken of u wellicht beter bij een andere werkgever zou kunnen re-integreren. In een arbeidsdeskundig onderzoek wordt onderzocht óf en welke mogelijkheden er zijn in het eerste spoor (bij uw eigen werkgever) en het tweede spoor (bij een andere werkgever). Als u weigert om aan dit onderzoek mee te werken, dan werkt u niet mee aan uw re-integratie en kan uw werkgever de loondoorbetaling opschorten tot aan het moment dat u wel meewerkt aan het onderzoek. Werkt u dan nog steeds niet mee, dan mag uw werkgever de loondoorbetaling stopzetten en kan uw weigering uiteindelijk leiden tot ontslag. De juristen van het KDC kunnen u informeren over hoe u zich kan opstellen bij een arbeidsdeskundig onderzoeken en kunnen met u meelezen als er een rapportage wordt opgemaakt.