Arbeidsrecht

Onze arbeidsjuristen geven advies over of bijstand bij onder andere:

  • arbeidsconflicten en -overeenkomsten
  • pensioen
  • salaris en vergoeding
  • werkrooster en werkdruk
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • fusies en reorganisaties
  • herregistratieproblematiek

Ruim twee derde van alle vragen die wij jaarlijks behandelen, gaat over arbeidsrecht. Indien nodig staan onze juristen u ook bij in juridische procedures bij de rechter. In situaties waar de wet voorschrijft dat de procedure alleen door een ingeschreven advocaat kan worden gevoerd, kunt u via ons door VvAA worden bijgestaan door een advocaat.

Bekijk de veelgestelde vragen op het gebied van Arbeidsrecht

In de praktijk

Vraag: Ik ben werkzaam in dienstverband en bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Hoe zit het met mijn arbeidsovereenkomst en mijn inkomen?

Antwoord: Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Hiervoor heeft hij vooraf toestemming nodig van het UWV of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Na twee jaar ziekte heeft u recht op een WIA-uitkering. Deze is maximaal 70% van het maximumdagloon (75% bij duurzame arbeidsongeschiktheid). Mogelijk heeft u ook recht op een aanvulling van PFZW of ABP. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum.