Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streeft de Federatie Medisch Specialisten naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Daarom hebben we hierover met de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en verpleegkundigen afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Juiste zorg op de juiste plek is een beweging in het organiseren van zorg met als doel de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden: zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. Volgens de Federatie Medisch Specialisten is netwerkgeneeskunde de beste manier om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. 

Bekijk diverse voorbeelden

Maar er zijn meer manieren om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Minder complexe zorg die medisch specialisten nu leveren, kan in de toekomst vaker door physician assistants, verpleegkundige specialisten, huisartsen of andere zorgprofessionals worden gedaan (zie ook thema Taakherschikking). Voorbeelden zijn medisch specialistische ondersteunende zorg in een anderhalvelijnscentrum samen met huisartsen, of een tele-consult tussen huisarts en medisch specialist met het doel de patiënt zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk te behandelen.

Toolkit

De Federatie Medisch Specialisten heeft met de Landelijke Huisartsen Vereniging een handreiking gemaakt waarin staat hoe medisch specialisten en huisartsen samen juiste zorg op de juiste plek kunnen realiseren. Het document bevat een stappenplan om een project van idee tot uitvoering te brengen, een format voor een projectplan en verschillende rekenvoorbeelden voor de financiële onderbouwing. De handreiking helpt in kaart te brengen welke kosten en investeringen nodig zijn. En wat de te verwachten resultaten zijn, zowel kwalitatief als financieel. Met deze gegevens kunnen de zorgverleners vervolgens gemakkelijker met de zorgverzekeraar overleggen over de vergoeding. ​U vindt alle documenten rechts op deze pagina onder 'Gerelateerde documenten'.  

Juiste zorg op de juiste plek door netwerkgeneeskunde

Het idee dat juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt – verplaatst wordt tussen de lijnen, vindt de Federatie te beperkt. Beter is om de patiënt, die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe. Netwerkgeneeskunde is het leveren van zorg dichtbij de patiënt vanuit een netwerk. In dit netwerk werken diverse (zorg)professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen en medisch specialisten met respect voor elkaars kennis en kunde samen. Samen bepalen ze wie de patiënt het beste kan helpen en waar. En wat een patiënt zelf kan doen. Op onze pagina juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde staan diverse praktijkvoorbeelden.