Onderwerp:

GGZ

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de positie van de medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onder andere bij de onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord en over een nieuwe cao

Toolkit medische staf
Daarnaast ondersteunen we medisch specialisten in de ggz bij het oprichten van een medische staf. Volgens de Federatie is een medische staf die regulier overlegt met de raad van bestuur een goede oplossing om meer invloed te kunnen uitoefenen. Samen met de LAD is er een toolkit ontwikkeld die medisch specialisten in acht stappen houvast biedt. Zo is aan te raden om via een interne bijeenkomst eerst te peilen hoe groot de belangstelling is voor een medische staf. Bepaal vervolgens wat het doel is, wat de toegevoegde waarde is voor zowel medisch specialisten als de raad van bestuur en over welke onderwerpen de medische staf kan praten. De LAD en Federatie hebben hiervoor een modelovereenkomst opgesteld (zie gerelateerde publicaties) zodat psychiaters niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. De Federatie en de LAD kunnen ook op instellingsniveau ondersteuning bieden, neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

NVvP
Heeft u vragen over medisch inhoudelijke zaken, kwaliteitsaspecten of standpunten van de wetenschappelijke vereniging over een bepaald onderwerp? Dan kunt contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie via 030-282 3303 of via de website van de NVvP.