Wetenschap & Innovatie

Binnen de geneeskunde vormt onderzoek de basis voor medisch-wetenschappelijke vooruitgang. Van oudsher wisselen artsen patiëntgegevens, ervaringen en onderzoeksmateriaal uit om ervan te leren en de medische wetenschap verder te brengen. In Nederland bestaan veel onderzoeksnetwerken waarbij fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook steeds vaker een vast onderdeel van zorgverlening en zorgvernieuwing. Veel medisch specialisten hebben hier een rol in, en diverse wetenschappelijke verenigingen zijn bezig om hun eigen onderzoeksagenda op te stellen. Wat ontbreekt, is samenhang en verbinding van het medisch specialistisch perspectief.
 
Wetenschap is daarom een belangrijk onderwerp voor de Federatie Medisch Specialisten. In 2015 is een inventarisatie uitgevoerd om zowel inzicht te krijgen in het huidige wetenschapsveld als in de wensen en verwachtingen van betrokken interne en externe partijen. Resultaat van de verkenningen was de nieuwe Raad Wetenschap & Innovatie die in januari 2016 is opgericht. In 2016 zal meer bekend worden over de ambities en speerpunten van deze Raad. Peter Paul van Benthem (kno-arts) is de voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie.