Waarin onderscheiden wij ons?

Het KDC onderscheidt zich ten opzichte van andere aanbieders door de wisselwerking met het beleid van de Federatie en de LAD enerzijds, en de positie en belevingswereld van de medisch specialist en zorgprofessional in dienstverband anderzijds.

We hebben een signaalfunctie voor collectieve activiteiten van de Federatie en LAD zowel op landelijk als op instellingsniveau. Anderzijds onderscheidt de dienstverlening van de Federatie en LAD zich door (bij collectieve activiteiten opgebouwde) kennis en informatie.

De juristen van het KDC zijn nauw betrokken bij het maken van beleid. Zij brengen hun expertise vanuit de praktijk in en toetsen of het beleid in de praktijk voldoet. Voorbeelden van relevante dossiers in dit verband zijn pensioenaftopping, cao-onderhandelingen en nieuwe samenwerkingsverbanden in ziekenhuizen. Dit maakt het KDC uniek en onderscheidend van bijvoorbeeld advocatenkantoren en rechtsbijstandsverzekeraars. De Federatie ontwikkelt in samenwerking met de LAD beleid op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, wetenschap en opleiding.