Vacatures

De Federatie Medisch Specialisten is de belangenorganisatie voor alle (aankomend) medisch specialisten in Nederland. De Federatie staat voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en professionele kwaliteit. De bevordering van een kwalitatief goede en toegankelijke medisch-specialistische gezondheidszorg staat bij de Federatie centraal. Zo treedt de Federatie op als spreekbuis namens de alle medisch specialisten en overlegt en onderhandelt met politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties, advies- en uitvoeringsorganen en andere belangenorganisaties. Het Federatiebureau ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen bij het vormgeven van het kwaliteits- en opleidingsbeleid en het ontwikkelen van de daarbij behorende instrumenten. Bij het Federatiebureau werken ongeveer 115 medewerkers en het is gevestigd in Domus Medica in Utrecht.

Vacatures bij de Federatie Medisch Specialisten

Communicatieadviseur
Adviseur Online Communicatie
Adviseur Beleid

Vacatures bij het Kennisinstituut

Klik hier voor een overzicht

Vacatures bij de wetenschappenlijke verenigingen

Management assistent (NVVC)

Vacatures voor medisch specialisten

Allergologie (NVvA) 
Anesthesiologie (NVA) - vacatures in NVA app
Cardiologie (NVVC)
Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Heelkunde (NVvH)
Interne Geneeskunde (NIV)
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Kindergeneeskunde (NVK)
Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Klinische Fysica (NVKF)
Klinische Geriatrie (NVKG)
Klinische Genetica (VKGN)
Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Maag, Darm en Lever (NVMDL)
Medische Microbiologie (NVMM)
Neurochirurgie (NVvN)
Neurologie (NVN)
Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Oogheelkunde (NOG)
Orthopedie (NOV)
Pathologie (NVVP)
Plastische Chirurgie (NVPC)
Psychiatrie (NVvP)
Radiologie (NVvR)
Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Reumatologie (NVR)
Revalidatiegeneeskunde (VRA)
Sportgeneeskunde
Thoraxchirurgie (NVT)
Urologie (NVU)
Ziekenhuisapothekers (NVZA)