Samenwerken

De  Federatie Medisch Specialisten hecht waarde aan een goede samenwerking met andere organisaties in het zorgveld, zoals het ministerie van VWS, NVZ, NFU, GGZ Nederland, Zorginstituut Nederland, de NZa, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, diverse beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars. Met een aantal organisaties werken we zeer nauw samen en stemmen we regelmatig af. Het gaat daarbij zowel om stichtingen waarin de Federatie bestuurlijk participeert, als om organisaties waarmee de Federatie samenwerkt:

De landelijke artsenfederatie KNMG

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Dit werk voeren zij uit in nauwe samenhang met de acht federatiepartners van de KNMG. Naast de Federatie Medisch Specialisten zijn de volgende organisaties federatiepartner van de KNMG:

  • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
  • De Geneeskundestudent 

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is federatiepartner en de werknemersorganisatie voor (aankomend) artsen in dienstverband in Nederland. Ten aanzien van de belangenbehartiging voor de medisch specialisten met een dienstverband en aios werken de Federatie Medisch Specialisten en LAD nauw samen, bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen. Samen met de LAD biedt de Federatie juridische dienstverlening via het Kennis- en dienstverleningscentrum.

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG. Ook aios kunnen als zij lid zijn van De Jonge Specialist gebruik maken van juridische dienstverlening van de Federatie en de LAD.

Academie voor Medisch Specialisten

De Academie voor Medisch Specialisten biedt discipline-overstijgende scholing voor medisch specialisten, overige leden van medische staven en aios. Daarnaast verzorgt de Academie ook scholing in opdracht, aparte cursussen voor aios, coaching en intervisie. 

VvAA

De Federatie Medisch Specialisten werkt samen met de VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals. De Federatie en de VvAA informeren elkaar over en weer zodat medisch specialisten en aios zo optimaal mogelijk kunnen worden ondersteund. Door de samenwerking kunnen we medisch specialisten korting op verzekeringen aanbieden. Ook trekt de Federatie samen met de VvAA op in het geven van trainingen via de Academie Medisch Specialisten en bij de organisatie van de AIOS Upgrade.

Patiëntenfederatie Nederland

Samen met Patiëntenfederatie Nederland is de Federatie de campagne ‘Samen Beslissen’ gestart om ervoor te zorgen dat arts en patiënt samen tot de beste behandeloptie komen. Daarnaast ontwikkelt de Federatie samen met de Patiëntenfederatie informatie over medisch specialistische zorg voor de website thuisarts.nl, en consultkaarten voor de website consultkaart.nl.