Relaties

Een goede belangenbehartiger heeft goede en nauwe banden met andere spelers in het veld. De  Federatie Medisch Specialisten hecht daar veel waarde aan. Er zijn verschillende organisaties waarmee de federatie regelmatig afstemt, samenwerkt ofwel overlegt. Het gaat daarbij zowel om stichtingen waarin de Federatie bestuurlijk participeert, als om organisaties waarmee de federatie samenwerkt, zoals:

De Jonge Specialist
De landelijke artsenfederatie KNMG
Kennisinstituut van Medisch Specialisten
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Academie voor Medisch Specialisten
VvAA
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

 

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG.
 
DeJongeSpecialist.nl

 

De landelijke artsenfederatie KNMG

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Dit werk voeren zij uit in nauwe samenhang met de acht federatiepartners van de KNMG. De federatiepartners zijn:

  • Federatie Medisch Specialisten
  • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
  • De Geneeskundestudent 

KNMG.nl

 

Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. 

Kennisinstituut.nl

 

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. De SKMS beheert deze kwaliteitsgelden medisch specialisten en is opgericht door de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Jaarlijks stelt SKMS de kwaliteitsgelden beschikbaar aan de wetenschappelijke verenigingen van de erkende medisch specialismen en de federatie voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten, dat niet op een andere wijze wordt gefinancierd.

 

Academie voor Medisch Specialisten

De Academie voor Medisch Specialisten biedt disciplineoverstijgende scholing voor medisch specialisten, overige leden van medische staven en aios. Daarnaast verzorgt de Academie ook scholing in opdracht, aparte cursussen voor aios, coaching en intervisie. 
 
Academiemedischspecialisten.nl

 

VvAA

De Federatie Medisch Specialisten werkt samen met de VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals. De Federatie en de VvAA informeren elkaar over en weer zodat medisch specialisten en aios zo optimaal mogelijk kunnen worden ondersteund. Concrete voorbeelden van de samenwerking zijn zichtbaar bij de Academie Medisch Specialisten en de AIOS Upgrade (voorheen de Aiosdag).

VvAA.nl

 

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is federatiepartner en tevens werknemersorganisatie voor (aankomend) artsen in dienstverband in Nederland. Ten aanzien van de belangenbehartiging voor de medisch specialisten met een dienstverband en aios werken de Federatie Medisch Specialisten en LAD samen. Voorbeelden hiervan zijn de AMS- en HAMS-regeling alsook de landelijke AIOS Upgrade (voorheen de Aiosdag).

LAD.nl