Praktiserend

Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2018 € 526,45 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland. Dit bedrag wordt via de wetenschappelijke vereniging in rekening gebracht, naast de contributie voor de activiteiten van de wetenschappelijke vereniging zelf.

Klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisartsapothekers nemen via hun verenigingen deel aan de raden en de Algemene Vergadering van de Federatie en betalen € 289,54 per praktiserende per jaar.

Ook werkzoekende medisch specialisten zullen door de wetenschappelijke verenigingen aan de Federatie Medisch Specialisten worden doorgegeven, waardoor zij in gebruik kunnen maken van de producten en diensten van Federatie.

Onder Producten en diensten staat wat de Federatie voor u doet. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij uw wetenschappelijke vereniging.